skip to Main Content

Lịch trực

Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ đại lý từ 8h sáng đến 21h tối mỗi ngày.

Lịch trực tháng 5, Tháng 6
  Booker ext 220 Booker ext 223-222 Booker ext 221 Booker ext 229 Booker ext 222-223
  Hoa Nhung Hiền Vân Thảo
  0856 256 256 0834 299 299 1633.320.320 09 3844 3855 913.956.256
  Hoài (0919 302 302)        
           
Thứ 2 06/06/2016(Hoài) 23/05/2016 13/06/2016 30/05/2016 20/06/2016
Thứ 3 21/06/2016 07/06/2016 24/05/2016 14/06/2016 31/05/2016
Thứ 4 01/06/2016 22/06/2016 08/06/2016 25/05/2016 15/06/2016
Thứ 5 16/06/2016 02/06/2016 23/06/2016 09/06/2016 26/05/2016
Thứ 6 27/05/2016(Hoài) 17/06/2016 03/06/2016 24/06/2016 10/06/2016
Thứ 7 11/06/2016 28/05/2016 18/06/2016 04/06/2016 25/06/2016
Chủ Nhật 26/06/2016 12/06/2016 29/05/2016 19/06/2016 05/06/2016

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

09 3844 3855