skip to Main Content

Thanh toán qua VietComBank

Ngân hàng VIETCOMBANK CN Phú thọ TP.HCM; Tên TK: Công ty CP TMDT TOÀN CẦU; STK: 0421 000 404 256

Quý khách Lưu ý tiền chuyển khoản cùng hệ thống sẽ được chuyển ngay

Chuyển khoản khác hệ thống có thể ngày hôm sau mới tới

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

0336 023 023