skip to Main Content

Vietnam Airlines khuyến mãi đặc biệt đi Châu Âu

Vietnam Airlines khuyến mãi Giá đặc biệt đi Châu Âu tạo cơ hội cho các gia đình đoàn tụ Vietnam Airlines khuyến mãi đặc biệt đi Châu Âu

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng

 

 

 Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh – Paris/ Frankfurt/ London  Giá khứ hồi hạng Phổ thông: 449 USD
 Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh – Các điểm Châu Âu khác  Giá khứ hồi hạng Phổ thông: 549USD
 Thời gian xuất vé      Từ ngày 15/07/2014 đến 31/08/2014
 Thời gian khởi hành và hoàn thành hành trình      Từ ngày 01/09/2014 đến 31/12/2014
 Thời gian dừng tối đa       3 tháng
 Thay đổi đặt chỗ/  Thay đổi hành trình/  Hoàn vé   

 Trước khởi hành: được phép với lệ phí 75 USD

 Sau khởi hành: được phép với lệ phí 100 USD

 

 

 

 Hà Nội – Praha (qua Frankfurt/Paris)

 Hà Nội – Vac-xa-va (qua Frankfurt/Paris/London)

 Giá khứ hồi hạng Phổ thông: 500 USD
 Thời gian xuất vé  Từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014
 Thời gian khởi hành và hoàn thành hành trình  Từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014
 Thời gian dừng tối đa           3 tháng
 Thay đổi đặt chỗ/ Hoàn vé     

 Trước ngày khởi hành ghi trên vé: được phép với lệ phí 75 USD

 Vào ngày/sau ngày khởi hành ghi trên vé: được phép với lệ phí 100 USD 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

0336 023 023