skip to Main Content

Hy Lạp sẵn sàng mở cửa du lịch

Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis thông báo nước này đã sẵn sàng mở cửa lại du lịch ngày tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Santorini.  Phát biểu tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Santorini, ông Mitsotakis nhấn mạnh…

Read More
Back To Top

0336 023 023